+
News from the members

News from the members

RDF channels:
 • http://www.umweltbundesamt.at/rss/rss_neuerscheinungen/
 • http://miljodirektoratet.no/rss/?rss=Header1_Children_ctl00_3_ctl00_3_ctl01_3_ctl00_3_List_3&Header1_Children_ctl00_3_ctl00_3_ctl01_3_ctl00_3_List_3_size=20
 • http://media.sepa.org.uk/rss
 • http://www1.cenia.cz/www/rss.xml
 • http://www.pbl.nl/rss/pbl-rss-en.xml
 • http://www.umweltbundesamt.de/rss/ubapresseinfo-e.xml
 • https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency.atom
 • http://www.epa.ie/news/index.xml
 • http://www.anpm.ro/rss_comunicate.aspx
 • http://www.vmm.be/news/RSS
 • http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/news/all/feed
 • http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticiasRss.aspx
 • http://www.isprambiente.gov.it/it/news/notizie/RSS
 • http://www.environment.fi/rssfeed.asp?linkgroupid=501&lan=en
 • http://www.mst.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/default.htm?rss=true
 • https://www.newsd.admin.ch/newsd/feeds/rss?lang=en&org-nr=811&start_date=-360&offer-nr=143&type=A
 • https://www.newsd.admin.ch/newsd/feeds/rss?lang=en&org-nr=811&start_date=-360&offer-nr=144
 • http://www.epa.org.me/index.php?format=feed&type=rss
 • http://www.ihobe.net/RssHyperLink.ashx?Idioma=C&Web=e8d948e0-b75e-4537-8e16-687622b6b7ce
 • http://www.naturalresources.wales/about-us/news-and-events/news-releases/rss-feed/?lang=en
 • http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/RSS/RSS-Nyheter-och-pressmeddelanden/
 • http://www.azo.hr/syndication/feed.axd?p=RSS20&cid=687

  • Ringversuch zur Immissionsmessung 2016.
   [released on: 2017-04-24]
   Im Report „Ringversuch zur Immissionsmessung 2016“ sind die Resultate dieses Ringversuchs zus...
  • Ringversuch 2016.
   [released on: 2017-04-24]
   Im Rahmen der Tätigkeiten der Arbeitsgruppe Forum Schall wurde 2016 der Ringversuch „Straßenl...
  • Austria´s National Inventory Report 2017.
   [released on: 2017-04-26]
   The National Inventory Report 2017 (NIR 2017) gives a detailed and comprehensive description of t...
  • Årsrapport for Miljødirektoratet 2016
   [released on: Fri, 28 Apr 2017 15:20:24 GMT]
   Miljødirektoratets  årsrapport for 2016 viser spennet i det vi jobber med. Den 70 sider lange årsrapporten inkluderer leders beretning, introduksjon til virksomheten, årsregnskapet, omtale av oppnådde resultater og ressursbruk i 2016 og vurdering av framtidsutsikter.
  • Oppsummering av resultater for plastvareprodusentaksjonen
   [released on: Thu, 27 Apr 2017 13:15:21 GMT]
   Hensikten med aksjonen var å få en bedre oversikt over bransjen og hvilke miljøutfordringer bransjen har, og at bransjen selv får en økt bevissthet rundt miljøregelverket.
  • Sammenhengende villmarksnatur på Svalbard – datasett for tyngre inngrep
   [released on: Thu, 27 Apr 2017 09:49:20 GMT]
   I rapporten legger Miljødirektoratet fram informasjon om lokaliseringen av tyngre inngrep på Svalbard og en tilhørende analyse av omfanget av og endringer i sammenhengende villmarksnatur på øygruppen i perioden 1991-2015. Miljødirektoratet har hatt et nært samarbeid med Sysselmannen på Svalbard i dette arbeidet.
  • SEPA urges locals to sign up to new flood warning scheme for River Garnock
   [released on: Thu, 23 Mar 2017 00:00:00 GMT]
   The Scottish Environment Protection Agency (SEPA) is calling on locals to get flood-prepared by signing up to the new flood warning scheme for the River Garnock – and join thousands of people who already benefit from the Floodline service in Scotland.
  • SEPA invites locals to learn about new flood warning scheme for the River Cree in Newton Stewart
   [released on: Tue, 21 Mar 2017 00:00:00 GMT]
   The Scottish Environment Protection Agency (SEPA) is calling on locals to get flood aware by attending a special drop-in session on the launch of the new flood warning scheme for the River Cree on Thursday 30 March – and join thousands of people who already benefit from the free Floodline service in Scotland.
  • Scotland’s first Sustainable Growth Agreement signed by Stirling business
   [released on: Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 GMT]
   The Scottish Environment Protection Agency (SEPA) has signed Scotland’s first Sustainable Growth Agreement today (Monday, 20 March) at a launch event with Stirling-based manufacturer, Superglass Insulation Limited.
  • Specialista odpadového hospodářství
   [released on: Tue, 18 Apr 2017 09:20:11 +0000]
   <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><img alt="" src="http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/logo_lidi2.jpg" />CENIA, česká informační agentura životního prostředí hledá vhodného kandidáta na pozici specialista odpadového hospodářství. Požadavkem je vysokoškolské vzdělání přírodovědného nebo technického směru se zaměřením na odpadové hospodářství, přehled v problematice technické ochrany životního prostředí s důrazem na odpadové hospodářství a legislativu životního prostředí. Podrobné informace o nabídce získáte po rozkliknutí nadpisu.</p><p><!--break--></p><p><strong>Co bude Vaší pracovní náplní:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; příjem, zpracování a vyhodnocování dat podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; interpretace kvantitativních a&nbsp;kvalitativních dat v oblasti odpadového hospodářství</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; analýza a hodnocení stavu odpadového hospodářství</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; návrh a zpracování nových metodik indikátorů POH</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prezentace výsledků na seminářích a konferencích</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tvorba informačních výstupů</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; spolupráce s&nbsp;MŽP</p><p><strong>Co od Vás očekáváme:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VŠ vzdělání přírodovědného nebo technického směru se zaměřením na odpadové hospodářství</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; přehled v problematice technické ochrany životního prostředí s důrazem na odpadové hospodářství a legislativu životního prostředí</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; uživatelská úroveň práce s&nbsp;PC (balík sady MS, internet – výhodou znalost HTML, MS Access, SQL apod.)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; znalost statistických metod</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dobré vyjadřovací a komunikační schopnosti, výborný písemný projev</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; znalost způsobů zpracování a analýzy velkých objemů dat</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; samostatný, odpovědný a aktivní přístup, organizační dovednosti, spolehlivost, svědomitost</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; schopnost práce v&nbsp;týmu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prezentační schopnosti</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zájem o sebevzdělávání, časová flexibilita</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; středně pokročilá znalost angličtiny (schopnost číst a analyzovat informace u&nbsp;odborných textů)</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; předchozí praxe v&nbsp;oboru výhodou</p><p><strong>Nabízíme:</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; plný pracovní úvazek</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nástup možný <strong>ihned nebo dle dohody</strong></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zaměstnanecké benefity: pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, stravenky</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; odměňování podle zákoníku práce a podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., osobní ohodnocení, mimořádné odměny</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; možnost spolupráce na dalších projektech CENIA a dalšího odborného růstu</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pracoviště – Praha 10</p><p><strong>Svůj životopis a krátký motivační dopis prosím posílejte nejpozději do 5. 5. 2017 na email: <a href="mailto:eva.branisova@cenia.cz">eva.branisova@cenia.cz</a></strong></p><p><strong>Případné odborné dotazy týkající se pracovní náplně Vám zodpoví Gabriela Buda Šepeľová, tel:&nbsp;267&nbsp;125 255.</strong></p><p>&nbsp;</p></div></div></div>
  • Towards Environmental Outlooks – Capacity Building in CENIA’s Environmental Assessment Centre (2009)
   [released on: Tue, 11 Apr 2017 13:11:36 +0000]
   <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Twinningový projekt byl uskutečněn v&nbsp;roce 2009 a obsahem i formou navazoval na twinningový projekt Strengthening of Environmental Information Assessment and Establishment of an Environmental Assessment Centre, realizovaný v&nbsp;předchozím roce. Partnerem CENIA bylo stejně jako v předchozím roce konsorcium organizací vedené německým Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU). Jednalo se o jeden z posledních projektů financovaných z evropského programu Transition Facility, ve kterém byla Česká republika příjemcem zahraniční pomoci.</p><p>Cílem projektu bylo posílit kapacitu CENIA v oblasti tvorby strategicky orientovaných zpráv o stavu a zátěžích životního prostředí, se zaměřením na budoucí vývoj sledovaných parametrů. Záměrem bylo posílení politické relevance výstupů CENIA a jejich navázání na politický proces. Budoucí dimenze politicky orientovaných zpráv o životním prostředí je významná kvůli sledování účinnosti opatření, cesty k dosažení cílů (tzv. DTT analýza) a celkově zvyšuje jejich vypovídací hodnotu. Projekt přispěl k zvýšení potenciálu agentury CENIA v resortu a naplňování jejího poslání integrovat informační systémy v resortu a metodicky řídit informační a odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti tvorby a implementace environmentálních strategií, hlavně Státní politiky životního prostředí, s vazbou na další sektorové koncepce ovlivňující životní prostředí.</p><p>Výstupem z&nbsp;projektu je <a href="http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSG01CNYF/$FILE/prirucka_pro_tvorbu_scenaru_a_vyhledu_zp.pdf">Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů životního prostředí</a>. Tato metodická příručka o vytváření scénářů budoucího vývoje stavu a zátěží životního prostředí se současně zabývá funkcí těchto výstupů při strategické podpoře vytváření a implementace politiky životního prostředí. Příručka na 68 stranách nabízí ucelený přehled této problematiky a odkazy na další zdroje pro zájemce o podrobnější informace. Je určena pro ty, kdo zpracovávají strategicky orientované zprávy o stavu životního prostředí, poskytují podklady pro rozhodovací procesy i pro širší veřejnost se zájmem o životní prostředí.</p><p>Kontakt: Mgr. Jan Mertl, <a href="mailto:jan.mertl@cenia.cz">jan.mertl@cenia.cz</a></p></div></div></div>
  • Strengthening of Environmental Information Assessment and Establishment of an Environmental Assessment Centre (2008)
   [released on: Tue, 11 Apr 2017 13:08:54 +0000]
   <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>CENIA v roce 2008 implementovala půlroční twinningový projekt ve spolupráci s Německým spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti s&nbsp;českým názvem „Posílení hodnocení informací o životním prostředí a založení environmentálního hodnotícího centra“. Cílem projektu bylo vybudovat odbornou kapacitu v oblasti komplexního hodnocení stavu životního prostředí, která bude sloužit k podpoře tvorby, aktualizace a vyhodnocování Státní politiky životního prostředí a dalších koncepčních materiálů připravovaných resortem životního prostředí. Projekt byl financován Evropskou unií v rámci finančního nástroje Transition Facility.</p><p>Výstupem z&nbsp;projektu je <a href="http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFR5IP62/$FILE/prirucka_hodnoceni_zp.pdf">Příručka hodnocení životního prostředí</a>, v&nbsp;níž je prezentována ucelená metodika pro průřezové hodnocení životního prostředí především prostřednictvím indikátorů jako základního nástroje pro takové hodnocení, a jejich tzv. DPSIR systému pro posouzení interakcí mezi životním prostředím a člověkem.</p><p>Kontakt: Mgr. Jan Mertl, <a href="mailto:jan.mertl@cenia.cz">jan.mertl@cenia.cz</a></p></div></div></div>
  • The New Economy: Aligning Growth, Climate Action and Sustainable Development
   [released on: Tue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200]
   <p>Can the Paris Climate Agreement be combined with economic growth? What is the role of financial institutions in the transition towards a climate-neutral economy? On Tuesday 30 May 2017, Manish Bapna (World Resources Institute) will hold a PBL Academy Lecture.</p>
  • Hunting is a major threat to wildlife in tropical regions
   [released on: Fri, 14 Apr 2017 00:00:00 +0200]
   <p>Hunting is a major threat to wildlife particularly in tropical regions. A systematic large-scale estimate of hunting-induced loss of animal species was lacking so far. A study published in Science on April 14 fills this gap. Hunting accounts for 83 and 58% declines in tropical mammal and bird populations.</p>
  • Food for the circular economy
   [released on: Tue, 28 Mar 2017 00:00:00 +0200]
   <p>PBL Netherlands Environmental Assessment Agency has investigated the integrated approach that would be needed to making the food chain more circular. The policy brief Food for the circular economy distinguishes three challenges, in this respect: sustainably managing resources, limiting food waste and optimising residual streams. &nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
  • Notice: S35 7DA, Joseph Michael Leonard Hill, Charles Joseph Hill & James William Hill: environmental permit application advertisement
   [released on: 2017-04-28T16:08:58+01:00]
   View the application submitted by Joseph Michael Leonard Hill, Charles Joseph Hill & James William Hill for Moorside Farm, Woodhead Road, Wortley, Sheffield, S35 7DA.
  • Notice: BA5 1AG, St Cuthberts Mill Limited: environmental permit application advertisement
   [released on: 2017-04-28T16:08:32+01:00]
   View the application submitted by St Cuthberts Mill Limited for St Cuthberts Paper Mill, Haybridge, Wells, Somerset, BA5 1AG.
  • Notice: GL19 4BN, Mr Tim Juckes, Mr Frank Juckes, Mrs Julie Juckes, Mrs Mary Juckes t/a FM and T Juckes: environmental permit application advertisement
   [released on: 2017-04-28T15:02:52+01:00]
   View the application submitted by Mr Tim Juckes, Mr Frank Juckes, Mrs Julie Juckes, Mrs Mary Juckes t/a FM and T Juckes for Waltons Fields Farm Poultry Unit, Deerhurst.
  • Current Press Releases
   [released on: 25 January 2016 11:53:55]
  • Irish Researchers for Climate Action secure €12.9m in EU funding over 3 years
   [released on: Thu, 20 Apr 2017 16:43:00 GMT]
   Horizon 2020 funding
  • Greenhouse gas emissions projected to increase strongly as economic growth takes hold
   [released on: Thu, 13 Apr 2017 11:00:00 GMT]
   Press release about GHG projections
  • Keskkonnaagentuur käis kuusetaimi istutamas
   [released on: 2017-04-28T12:15:49+03:00]
  • Eesti metsa juurdekasv on stabiilne
   [released on: 2017-04-26T09:22:57+03:00]
  • Millest saavad alguse globaalse kliimapoliitika otsused?
   [released on: 2017-04-17T09:24:10+03:00]
  • Reunión de trabajo de la Comisión Permanente de Adversidades Climáticas y Medioambientales del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
   [released on: 04/28/2017 16:47:18]
   La reunión ha permitido compartir información sobre la situación y los daños observados en cultivos y pastos, así como conocer los datos preliminares sobre implantación del seguro agrario y siniestralidad
  • El director general de Ordenación Pesquera subraya la importancia de la industria conservera de la anchoa en Cantabria
   [released on: 04/28/2017 16:30:14]
   Destaca el gran valor de imagen que tiene este producto para Santoña, Cantabria y para España
  • El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente realiza un seguimiento permanente de la evolución de los indicadores establecidos en el Plan de Sequía de la cuenca del Guadiana
   [released on: 04/28/2017 15:47:24]
   El Plan de Sequía del Guadiana, aprobado por Real Decreto, está disponible en la página web de la Confederación Hidrográfica (www.chguadiana.es)
  • IX Giornata Nazionale delle Miniere
   [released on: 2017-04-28T14:45:00Z]
   27-28 Maggio 2017
  • Riconoscimento per meriti scientifici a ricercatore ISPRA
   [released on: 2017-04-28T09:15:00Z]
  • Progetto H2020 ECOPOTENTIAL: "Application of Earth Observation tools in Protected Areas"
   [released on: 2017-04-27T10:25:49Z]
  • Persistently high pesticide levels found in small streams
   [released on: 2017-04-04]
   Small watercourses are contaminated with large numbers of herbicides, fungicides and insecticides. A study commissioned by the Federal Office for the Environment and published today shows that the legal requirements specified for water quality are not met in any of the five Swiss streams investigated. Indeed, thresholds for acute toxicity to aquatic organisms were also exceeded. Bioassays indicate that biological communities are adversely affected by mixtures of substances. Measures to improve water quality are currently being developed in the national “Action Plan on risk reduction and sustainable use of plant protection products”.
  • Environmental aspects in financial market policy: Federal Council is informed of progress made
   [released on: 2017-03-03]
   Sustainability is important also for the financial markets. During its meeting on 3 March 2017, the Federal Council was informed about the relevant national and international developments in the area of environmental sustainability in financial market policy and the Confederation's commitment. Information and opinions on this topic are regularly exchanged between the competent authorities and the sector, the last time was at the end of February 2017.
  • Adapting to climate change – a major challenge for forests
   [released on: 2016-10-31]
   Climate change means that trees germinating today will be living in a much-altered climate by the time they reach middle age. The espected changes are likely to hit them hard and threaten key forest functions in the decades ahead. However, appropriate management shall enable to increase the forest habitat's adaptability. This is shown by the results of the Forests and Climate Change research programme conducted by the Swiss Federal Office for the Environment (FOEN) and the Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL) since 2009. Appropriate management will increase the forest habitat's adaptability.
  • New publication: Wood Resource Policy
   [released on: 2017-04-19]
   The aim of the Wood Resource Policy is to ensure that wood from Swiss forests is supplied, processed and used in a way that is sustainable and resource-efficient. In doing this, it makes a major contribution to forest, climate and energy policy. The Federal Office for the Environment (FOEN) is the lead agency for this policy and coordinates it with the relevant partners. With its three priority areas of ‘optimised cascade use’, ‘climate-appropriate building and refurbishment’ and ‘communication, knowledge transfer and cooperation’, the Wood Action Plan serves the implementation of the Wood Resource Policy. Donwload and order: https://www.bafu.admin.ch/ud-1102-e
  • New publication: Critical Loads of Nitrogen and their Exceedances
   [released on: 2017-03-01]
   Swiss contribution to the effects-oriented work under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (UNECE). Download: https://www.bafu.admin.ch/uw-1642-e
  • New publication: Risk-based spatial planning
   [released on: 2016-06-17]
   Synthesis report on two case studies at communal land use planning level. Download: http://www.bafu.admin.ch/UD-1089-E
  • Drugi sastanak Regionalne mreže za upravljanje informacijama i izvještavanje o biodiverzitetu
   [released on: Fri, 28 Apr 2017 06:37:41 +0000]
   <div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p> <p><span>Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore učestvovali su na Drugom sastanaku Regionalne mreže za upravljanje informacijama i izvještavanje o biodiverzitetu (BIMR) koji je održan od 25. do 26. aprila u Banja Luci. Sastanak je organizovala njemačka razvojna organizacija Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), u ime Njemačke vlade, a u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.</span></p> <p><span>{AG}Banjaluka{/AG}</span></p> <p><span><p class="feed-readmore"><a target="_blank" href="http://www.epa.org.me/index.php/agencija/vijesti/620-drugi-sastanak-regionalne-mreze-za-upravljanje-informacijama-i-izvjestavanje-o-biodiverzitetu">Opširnije...</a></p></div>
  • „Dan planete Zemlje”
   [released on: Mon, 24 Apr 2017 08:08:32 +0000]
   <div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>„Dan planete Zemlje” u cijelom se svijetu obilježava 22. aprila. Tradicija obilježavanja ovog datuma potiče još iz 1970. godine, a 1990. godine ovaj datum je proglašen međunarodnim danom. Cilj obilježavanja ovog datuma je da se ukaže na ugroženost prirode i čovjekov nemar u odnosu prema njoj.<br />Povodom obilježavanja „Dana planete Zemlje”, dana 22. aprila 2017.god. u saradnji sa NVO „Green Home“ i Agencije za zaštitu životne sredine organizovana je izložba o morskim staništima i njihovoj zaštiti, u holu tržnog centra Delta City.</p> <p>&nbsp;</p> <p class="feed-readmore"><a target="_blank" href="http://www.epa.org.me/index.php/agencija/vijesti/619-dan-planete-zemlje">Opširnije...</a></p></div>
  • Ekološki časovi u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori
   [released on: Thu, 06 Apr 2017 11:36:06 +0000]
   <div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p><span>Tokom marta i aprila mjeseca ove godine, <strong>Agencija za zaštitu životne sredine</strong>, realizovala je niz edukativnih aktivnosti u 6 crnogorskih gradova, i to: <em>Baru, Danilovgradu, Nikšiću, Podgorici, Žabljaku i Rožajama</em>.</span></p> <p><span>Naime, u Nacionalnoj strategiji aproksimacije s Akcionim planom za period 2016-2020. godine, Agencija za zaštitu životne sredine zadužuje se da u oblasti upravljanja hemikalijama sprovodi aktivnosti na širenju svijesti građana o štetnim uticajima azbesta, POP-sova, i žive kao i o štetnom uticaju deterdženata i biocidnih proizvoda. </span><br /><span>Ekološki čas u Danilovgradu, na temu: <strong>,,Azbest i njegov negativan uticaj na okolinu i zdravlje ‘’</strong> održan je u Gimnaziji "Petar I Petrović Njegoš" i OŠ ,,Njegoš" u Spužu.</span></p> <p><span>&nbsp;{AG}Dan_planete_zemlje{/AG}</span></p> <p class="feed-readmore"><a target="_blank" href="http://www.epa.org.me/index.php/agencija/aktivnosti/618-ekoloski-casovi-u-osnovnim-i-srednjim-skolama-u-crnoj-gori">Opširnije...</a></p></div>
  • La viceconsejera de Medio Ambiente presenta las líneas estratégicas de la política ambiental del Gobierno a los empresarios vascos
   [released on: Tue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200]
  • El Departamento de Vivienda actualiza y refunde en un decreto toda la normativa sobre la inspección técnica de edificios (ITE)
   [released on: Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 +0200]
  • El Gobierno Vasco comprará proyectos innovadores para hacer más resiliente al País Vasco frente al cambio climático
   [released on: Wed, 12 Apr 2017 00:00:00 +0200]
  • Strategisk plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri
   [released on: Fri, 28 Apr 2017 13:23:02 GMT]
   Transportsektorn behöver ställas om för att bli fossilfri. Det berör alla delar av samhället, och handlar om att genom styrmedel och en effektiv samhällsplanering främja energieffektiva transportbeteenden. Det ska vara lättare att välja transportsätt som är mindre energikrävande och att använda energieffektiva fordon och förnybara bränslen. Det framgår av en strategisk plan för omställningen som sex myndigheter nu lämnar över till regeringen.
  • Minska risken för negativ miljöpåverkan från läkemedelsrester
   [released on: Thu, 27 Apr 2017 14:47:00 GMT]
   Ett flertal studier har visat att utsläpp av läkemedelsrester kan ha negativa effekter i vattenmiljöer. På sikt kan läkemedelsrester ackumuleras i naturen då en del läkemedel inte bryts ned. Naturvårdsverket anser att det finns ett behov av att införa avancerad rening av avloppsvatten för att minska riskerna för miljön.
  • Informationsmöte 2 maj om planerade gasledningar i Östersjön
   [released on: Wed, 26 Apr 2017 13:08:10 GMT]
   Naturvårdsverket bjuder in till ett möte för allmänheten om bolaget Nord Stream 2 AG:s planerade dragning av två nya gasledningar invid de befintliga gasledningarna i Östersjön för att transportera naturgas från Ryssland till Tyskland. Mötet handlar om projektets miljökonsekvenser.