+
News from the members

News from the members

RDF channels:
 • http://www.umweltbundesamt.at/rss/rss_neuerscheinungen/
 • http://www.miljodirektoratet.no/rss/?rss=Header1_Children_ctl00_3_ctl00_3_ctl01_3_ctl00_3_List_3&Header1_Children_ctl00_3_ctl00_3_ctl01_3_ctl00_3_List_3_size=20
 • http://media.sepa.org.uk/rss
 • http://www1.cenia.cz/www/rss.xml
 • http://www.pbl.nl/rss/pbl-rss-en.xml
 • http://www.umweltbundesamt.de/rss/ubapresseinfo-e.xml
 • https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency.atom
 • http://www.epa.ie/news/index.xml
 • http://www.anpm.ro/rss_comunicate.aspx
 • http://www.vmm.be/news/RSS
 • http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/news/all/feed
 • http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticiasRss.aspx
 • http://www.isprambiente.gov.it/it/news/notizie/RSS
 • http://www.environment.fi/rssfeed.asp?linkgroupid=501&lan=en
 • http://www.mst.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/default.htm?rss=true
 • https://www.newsd.admin.ch/newsd/feeds/rss?lang=en&org-nr=811&start_date=-360&offer-nr=143&type=A
 • https://www.newsd.admin.ch/newsd/feeds/rss?lang=en&org-nr=811&start_date=-360&offer-nr=144
 • http://www.epa.org.me/index.php?format=feed&type=rss
 • http://www.ihobe.net/RssHyperLink.ashx?Idioma=C&Web=e8d948e0-b75e-4537-8e16-687622b6b7ce
 • http://www.naturalresources.wales/about-us/news-and-events/news-releases/rss-feed/?lang=en
 • http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/RSS/RSS-Nyheter-och-pressmeddelanden/
 • http://www.haop.hr/?p=RSS20&cid=687

  • Austria's Annual Greenhouse Gas Inventory 1990-2016.
   [released on: 2018-01-17]
   In "Austria's Annual Greenhouse Gas Inventory 1990–2016" the Umweltbundesamt presents updated f...
  • Arbeitsanweisung zur Durchführung von Ausgasungsversuchen für Ersatzrohstoffe zur Bestimmung de...
   [released on: 2018-02-28]
   Die vorliegende Arbeitsanweisung (1. Ausgabe) beschreibt die Durchführung von Ausgasungsversuche...
  • Update: Ökobilanz alternativer Antriebe.
   [released on: 2017-11-28]
   Diesel, Benziner, Hybrid- oder Elektroauto: Was ist besser für die Umwelt? Aktualisierte Daten k...
  • Vegetasjon på grønne tak etablert i Fremtidens byer prosjektet, 2014-2017
   [released on: Thu, 15 Mar 2018 12:28:17 GMT]
   Grønne tak demper og fordrøyer avrenning etter nedbør og er etablert som et tiltak for lokal overvannsdisponering.
  • Informative Inventory Report (IIR) 2018. Norway – Air Pollutant Emissions 1990-2016
   [released on: Wed, 14 Mar 2018 14:25:20 GMT]
   This report documents the methodologies used in the Norwegian emission inventory of acidifying pollutants, particulate matters, heavy metals and persistent organic pollutants submitted under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution.
  • Sedimentundersøkelse på Martin Linge i 2016
   [released on: Mon, 12 Mar 2018 09:15:57 GMT]
   Sedimentundersøkelsen på Martin Linge i 2016 er utført i fellesskap av DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) og Sintef Molab, og koordinert av Total E&P NOrge v/Laurence Pinturier. Rapporten beskriver resultatene av de kjemiske/fysiske analysene av sjøbunnsedimentene samt analyser av bløtbunnssamfunnet ved Martin Linge i Nordsjøen. Sedimentene er karakterisert ved kornstørrelsesfordeling og...
  • SEPA hoping to inspire young people into STEM careers during British Science Week
   [released on: Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 GMT]
   Inspiring young people to follow a career in science, technology, engineering and maths (STEM) is vital to Scotland’s environmental regulator.
  • SEPA CEO challenges business leaders to find the economic opportunities in environmental challenges
   [released on: Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 GMT]
   Business leaders were challenged by Scotland’s environment regulator today – change your mind set, face up to the scale of the environmental challenge facing us and understand how your business will help solve it while creating businesses success.
  • SEPA waste crime team returns to Fort William to tackle flytipping
   [released on: Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 GMT]
   Officers from the Waste Crime Team of the Scottish Environment Protection Agency (SEPA) were in Fort William again this week to investigate, and help address, flytipping at an illegal site at Mount Alexander, Camaghael.
  • Projekt 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) zahájen
   [released on: Wed, 21 Mar 2018 09:41:25 +0000]
   <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><img alt="" src="http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/Logo%20NIKM.png" />Předmětem projektu je inventarizace a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území České republiky. Výstupem bude celostátní databáze, v níž bude mít každé místo, resp. lokalita, svůj záznam, který bude obsahovat informace o dané lokalitě a její hodnocení z hlediska charakteru dalšího postupu a naléhavosti řešení podle toho, jaké riziko představuje lokalita pro lidské zdraví a životní prostředí.</p><p><!--break--></p><p>Projekt spolufinancovaný z&nbsp;Fondu soudržnosti EU byl v&nbsp;prosinci 2017 zaregistrován v&nbsp;programu 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020 pod registračním číslem CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_077/0005853.</p><p>Projektové práce byly zahájeny 2. 1. 2018. Projekt bude ukončen odevzdáním naplněné databáze a hodnotících zpráv k 31. 12. 2021.</p><p>V&nbsp;rámci projektu proběhnou tyto klíčové aktivity:</p><p>1.Projektová úloha 1 - &nbsp;Management projektu (realizace formou ON nákladů CENIA)</p><p>CENIA jako žadatel o podporu a řešitel projektu zajistí funkci projektového manažera s&nbsp;agendami operativního řízení projektu, přípravy zadávací dokumentace a organizace výběrových řízení, managementu termínů atd.</p><p>2.Projektová úloha 2 - Podpora inventarizace metodami DPZ a mapovými službami (realizace formou ON CENIA)</p><p>3.Projektová úloha 3 - Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst (plošná inventarizace) Dodavatel 1.</p><p>4.Projektová úloha 4 - Služby administrátora inventarizace zajistí dodavatel 2. Výkon funkce administrátora pro inventarizační akci (NIKM) podle pokynů a metodiky OEREŠ MŽP platných pro SEKM.</p><p>5.Projektová úloha 5 - Služby externí kontroly zajistí dodavatel 3. Průběžná inspekce souladu prací s metodikou, konkrétní auditní a kontrolní činnost, vč. kontrol faktur a oponentur výstupů.</p><p>Realizací projektu dojde ke zvýšení připravenosti sanací starých ekologických zátěží. Poznáním stavu znečištění životního prostředí prostřednictvím důkladného zmapování a inventarizování kontaminovaných míst v ČR projekt přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí, omezení rizik kontaminace ze starých ekologických zátěží vůči zdraví obyvatel a životnímu prostředí, k lepšímu územnímu plánování a celkově k udržitelnému rozvoji.</p><p><strong>Projektový manažer NIKM 2:</strong></p><p>RNDr. Zdeněk Suchánek</p><p>CENIA, česká informační agentura životního prostředí</p><p>Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10</p><p><strong><a href="http://www1.cenia.cz/www/node/784">www.cenia.cz/nikm</a></strong>, <a href="mailto:zdenek.suchanek@cenia.cz">zdenek.suchanek@cenia.cz</a></p><p>+420 267 125&nbsp;288,+420 604 206&nbsp;757</p><p><strong>Kontakt:</strong></p><p>MgA. Eva Branišová, tisková mluvčí</p><p><a href="mailto:eva.branisova@cenia.cz">eva.branisova@cenia.cz</a></p><p>+420&nbsp;267&nbsp;125&nbsp;340, +420&nbsp;602&nbsp;512 686</p></div></div></div>
  • SOUVISEJÍCÍ ODKAZY
   [released on: Wed, 21 Mar 2018 09:36:11 +0000]
   <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Mapová aplikace Kontaminovaná místa:&nbsp;<a href="http://kontaminace.cenia.cz/">http://kontaminace.cenia.cz</a><br /><a href="https://www.mzp.cz/cz/narodni_inventarizace_starych_ekologickych_zatezi">Národní inventarizace starých ekologických zátěží na stránkách MŽP</a><br /><a href="http://www.env.cz/cz/system_evidence_mist">Systém evidence kontaminovaných míst na stránkách MŽP</a></p></div></div></div>
  • TISKOVÉ ZPRÁVY
   [released on: Wed, 21 Mar 2018 09:34:52 +0000]
   <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><a href="http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/TZ%20NIKM2%2021.3.2018.pdf">TZ NIKM 2&nbsp; 21.3.2018</a></p></div></div></div>
  • Models show how to limit global temperature rise to 1.5°C
   [released on: Tue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0100]
   <p>New model-based scenarios show that that there are ways to limit global temperature rise to 1.5°C instead of 2.0˚C by 2100. In a research paper published in Nature Climate Change, researchers, among whom several scientists from PBL Netherlands Environmental Assessment Agency used computer models to show that 1.5˚C scenarios will among other things require peaking of greenhouse gas emissions way before 2030, followed by rapid reductions and finally negative emissions.</p>
  • Fossil fuel subsidy removal has less impact on greenhouse gas emissions than hoped for
   [released on: Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0100]
   <p>Ending fossil fuel subsidies would reduce global greenhouse gas emissions by 1-5%, according to a paper published in&nbsp;<em>Nature</em>. Most of this impact would be achieved in fossil fuel exporting countries. In most other regions subsidies are less and ending them would thus &nbsp;deliver a smaller impact.</p>
  • The Circular Economy: starting progress measurement
   [released on: Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0100]
   <p>The report <em>Circular Economy: starting progress measurement</em> outlines a draft monitoring system for measuring the progress made in the transition towards a circular economy. This system is part of the government-wide programme entitled ‘A Circular Economy in the Netherlands by 2050’. The report is a joint publication by Statistics Netherlands (CBS), PBL Netherlands Environmental Assessment Agency and the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).&nbsp; One of the report’s recommendations is to work towards a circular equivalent of the National Energy Outlook (NEO), combining a focus on effects in the here and now, steps taken in the transition, and an assessment of current policies.</p>
  • Detailed guide: River Thames conditions, closures, restrictions and lock closures
   [released on: 2018-03-22T13:17:32+00:00]
   River closures, restrictions and lock closures affecting boaters on the River Thames.
  • Guidance: Groundwater protection position statements
   [released on: 2018-03-22T12:07:57+00:00]
   How the Environment Agency carries out government policy for groundwater and adopts a risk-based approach where legislation allows.
  • Policy paper: Newhaven flood alleviation scheme
   [released on: 2018-03-22T11:58:45+00:00]
   How the Environment Agency is working to reduce flood risk in Newhaven.
  • Current Press Releases
   [released on: 25 January 2016 11:53:55]
  • EPA welcomes increase in composting and anaerobic digestion of waste
   [released on: Thu, 15 Mar 2018 10:03:00 GMT]
   Press release about increase in composting in Ireland
  • Advice for Private Well Owners Affected by Storm Emma
   [released on: Mon, 05 Mar 2018 12:20:00 GMT]
   Advice for Private Well Owners Affected by storm Emma
  • Kumb on usinam vee paisutaja – inimene või kobras?
   [released on: 2018-03-22T09:34:20+02:00]
  • Kuidas ennustatakse ilma?
   [released on: 2018-03-21T14:02:27+02:00]
  • Keskkonnaagentuur: Eesti hunt ei ole näljas ega kipu inimese kallale
   [released on: 2018-03-09T12:28:38+02:00]
  • El Ministerio de Agricultura ultima la edición de un Manual de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias
   [released on: 03-21-2018 17:42:40]
   El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha organizado hoy la segunda reunión del grupo de trabajo sobre Titularidad Compartida, con la participación de representantes de las comunidades autónomas, donde se han presentado l
  • Carlos Cabanas: “Los montes ofrecen una respuesta adecuada a los retos ambientales y socioeconómicos a los que se enfrenta el medio rural”
   [released on: 03-21-2018 13:46:28]
   El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, ha participado en el acto de celebración del Día Internacional de los Bosques 2018, que el sector forestal ha organizado hoy en Vitoria-Gasteiz, bajo el lema “Bosques y ciudades sos
  • La secretaria de Estado de Medio Ambiente pone en valor la inclusión del cambio climático en las políticas medioambientales del Gobierno
   [released on: 03-15-2018 20:42:52]
   La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez, ha inaugurado hoy la segunda sesión de la jornada sobre cambio climático y sus retos profesionales del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en Madrid, donde ha puesto
  • Giornata di formazione ed informazione sulla comunicazione delle Dichiarazioni Ambientali
   [released on: 2018-03-22T11:10:00Z]
  • Rendere l'acqua sotterranea, visibile, accessibile e preziosa
   [released on: 2018-03-22T08:40:00Z]
   2° Workshop internazionale Kindra
  • La previsione idrogeologica sulla risorsa acqua
   [released on: 2018-03-22T01:55:00Z]
  • Environmental aspects in financial market policy: good momentum and ongoing work
   [released on: 2018-03-16]
   Ecological sustainability in financial business has become even more important. During its meeting on 16 March 2018, the Federal Council was informed of the corresponding national and international developments and the Confederation's commitment. The regular exchange of information and opinions between the competent authorities and the financial sector, which last took place in mid-January 2018, will be intensified in view of the good momentum.
  • Environment sector more dynamic than the economy
   [released on: 2017-12-18]
   (FSO) – The value added of the environmental market rose by 30% between 2008 and 2016. It increased from CHF 16.3 to 21.3 billion, i.e. from 2.7% to 3.2% of the gross domestic product (GDP). In 2016, the environmental sector accounted for 150,200 full-time equivalent jobs (110,700 in 2008), i.e. 3.8% of total employment (3% in 2008). Its dynamism results in particular from activities linked to energy saving measures in building construction and to the production of renewable energy. These first estimates come from the environmental accounting compiled by the Federal Statistical Office (FSO).
  • Switzerland’s international environmental performance review: mixed results
   [released on: 2017-11-27]
   The OECD’s 3rd Environmental Performance Review of Switzerland shows that despite progress, Switzerland still has a very high environmental impact. Further efforts are required particularly in protecting biodiversity and water quality. FOEN Director Marc Chardonnens and OECD Deputy Secretary-General Masamichi Kono presented the review to the media on 27 November 2017 in Bern.
  • New publication: Hydrological Yearbook of Switzerland 2016 (Summary)
   [released on: 2017-06-21]
   Discharge, water level and water quality of the Swiss water bodies Download: https://www.bafu.admin.ch/uz-1712-d
  • Landscapes remain under pressure
   [released on: 2017-06-01]
   Landscapes play an important role in Switzerland’s quality of life and attractiveness as a location. They remain under considerable pressure: the latest results of the Landscape Monitoring Switzerland programme reveal a continuous deterioration in the quality of the country’s landscapes. Only sporadic improvements can be observed, thanks to the revitalisation of rivers and streams, for example. The results, which were published by the Federal Office for the Environment FOEN and the Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL on World Environment Day, provide an important basis for the further development of landscape policy.
  • New publication: The Swiss Parks -Small wonders of the world. Map
   [released on: 2017-05-12]
   19 Swiss parks cover very special areas of Switzerland. They were created to promote the distinctivescenery – both natural and cultivated – with the biodiversity typical of the local region and an environmentin which people can find inspiration over and again, whether from the local culture, economy orculinary traditions. The parks house a myriad of small wonders, waiting to be discovered, experienced,heard and savoured. Order: https://www.bafu.admin.ch/ud-1050-e
  • Obavještenja Seveso
   [released on: Fri, 02 Mar 2018 11:25:46 +0000]
   <div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Agencija obavještava zainteresovane organe, organizacije i javnost o izrađenom Registru/Listi Seveso postrojenja u Crnoj Gori.</span></p> <p><span>Registar i Lista Seveso postrojenja su urađeni shodno primljenim Obavještenjima od operatera Seveso postrojenja, koja su urađena na osnovu člana 3 Pravilnika o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa ("Službeni list Crne Gore", br. 67/16 ), a u skladu sa članom 39 Zakona o životnoj sredini ("Službeni list Crne Gore", br. 52/16 ).</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><strong><a href="http://www.epa.org.me/images/izvjestaji/Stepen%20rizika%20Seveso%20postrojenja-%20tabela.doc">Stepen rizika za Seveso postrojenja shodno praviliniku o količinama opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika (Sl. list CG 63/16)</a></strong></span></p> <p><span><strong><a href="http://www.epa.org.me/images/izvjestaji/Lista%20obavjetenja%20o%20Seveso%20postrojenju.xls">Lista obavještenja o Seveso postrojenju shodno članu 3. Pravilnika o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa ( Sl. list CG 67/16)</a></strong></span></p> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p></div>
  • Obavjestenje vazduh-mjerna stanica u Pljevljima
   [released on: Wed, 28 Feb 2018 10:44:21 +0000]
   <div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>Usljed prekida u napajanju električnom energijom između 8 i 9 h na mjernom mjestu &nbsp;<strong>"Gagovića imanje" u Pljevljima,</strong> došlo je do destabilizacije u radu automatskog analizatoraza PM10 čestice, tako da rezultati koji su na <strong><a href="http://www.epa.org.me/vazduh/">web stranici Agencije</a></strong> ne predstavljaju objektivno stanje kvaliteta vazduha. Stabilizacija rada ovog analizatora se očekuje tokom narednih 24 časa. Ostali analizatori funkcionišu normalno.</p></div>
  • Javni poziv
   [released on: Fri, 23 Feb 2018 12:01:12 +0000]
   <div class="feed-description"><p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Javni poziv</strong></p> <p><strong>Za Određivanje referentne laboratorije za sprovođenje poslova monitoringa životne sredine, praćenje stanja morskog ekosistema, sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu i sistematskog ispitivanja radioaktivnosti u životnoj sredini</strong></p> <p><span><a href="http://www.epa.org.me/images/Javni-poziv-2302.PDF"><span><strong>Original dokumenta se može preuzeti OVDJE</strong></span></a></span></p> <p><span><a href="http://www.epa.org.me/images/Pravilnik.PDF"><span><strong>Pravilnik o kriterijumima koje treba da ispunjava referentna laboratorija za monitoring životne sredine se može preuzeti OVDJE</strong></span></a></span></p> <p>&nbsp;</p></div>
  • El 60% de la ciudadanía cree que la situación de los ríos y lagos en Euskadi ha evolucionado positivamente en los últimos 10 años
   [released on: Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0100]
   <p><strong>El 62% de la ciudadanía vasca opina que el estado de los recursos acuáticos de Euskadi es bueno o muy bueno,</strong> una percepción que baja algo, al 56%, cuando se pregunta sobre el estado de las zonas costeras y estuarios. En cuanto a las aguas subterráneas, lo que prima es el desconocimiento, ya que <strong>el 51% dice no saber cuál es la situación o no ha querido responder a esa pregunta.</strong></p>
  • Los desguaces (CAT) informarán sobre reutilización de piezas y reciclaje de vehículos mediante una memoria anual mejorada
   [released on: Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0100]
   <p><strong>A partir del 1 de abril</strong> todos los Centros Autorizados de Tratamiento (CAT) de vehículos fuera de uso (VFU) tendrán que <strong>informar sobre sobre la reutilización de piezas y el reciclaje de vehículos</strong> fuera de uso a la Viceconsejería de Medio Ambiente mediante el <strong>nuevo modelo de Memoria Anual</strong>, diseñado por el Gobierno Vasco en colaboración con agentes del sector.</p>
  • Las instituciones ponen al día los proyectos para recuperar y potenciar el entorno de Txingudi
   [released on: Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0100]
   <p><strong>La Comisión Política del Plan Director de Txingudi se ha reunido </strong>hoy la Ekeotxea del Parque Ecológico de Palaiundi con el fin de revisar los compromisos asumidos por las distintas instituciones que integran ese órgano y poner al día e <strong>impulsar los proyectos ya previstos para la puesta en valor del entorno de este importante humedal.  </strong></p>
  • Internationella organisationer vill öka tempot i kampen mot luftföroreningar
   [released on: Thu, 22 Mar 2018 11:01:48 GMT]
   Luftföroreningar i utomhusluften rankas som en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen i dag. Mer än fyra miljoner människor i världen går en för tidig död till mötes till följd av dålig luft. Vad internationella organisationer kan göra för att påskynda arbetet med att förbättra luftkvaliteten och begränsa hälsoeffekterna i ett globalt perspektiv var utgångspunkten för en konferens i Göteborg under tre dagar.
  • Naturvårdsverket släcker ljuset under Earth Hour
   [released on: Tue, 20 Mar 2018 16:02:08 GMT]
   Den 24 mars klockan 20.30-21.30 deltar Naturvårdsverket i Earth Hour. I år är temat "One Planet Life – ett hållbart liv på vår enda planet"
  • Trädgårdar är inkörsport för invasiva främmande arter
   [released on: Thu, 22 Mar 2018 09:53:23 GMT]
   Invasiva främmande arter är ett växande problem i vår natur och ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Handel med trädgårdsväxter och trädgårdsodling är de största spridningsvägarna av invasiva främmande arter.